De weg terug naar het leven

 

'Niets is meer wat het was.' Zo beschrijven slachtoffers vaak hun toestand na een traumatische gebeurtenis. Hierbij kan het gaan om een eenmalige gebeurtenis als burger, politieagent, arts of verpleegkundige/verzorgende of ook om langdurige traumatisering in de jeugd, in een ziekmakende relatie of in een werksituatie. 

In traumatherapie wordt gewerkt in drie fasen die volkomen afgestemd zijn op jouw klachten en behoeftes, jouw draagkracht en jouw tempo:

  • Stabilisatie
  • Traumaverwerking
  • Integratie

Deze fasen kunnen individueel verschillend verlopen, ze kunnen vloeiend in elkaar overgaan of elkaar afwisselen. Het doel is om de traumatische ervaring(en) te ontladen en te helen. 

Voordat aan traumatherapie begonnen kan worden moet zeker zijn dat er geen ‘dadercontact’ meer is en dat er geen sprake is van middelengebruik.