Specialisaties

Traumabehandeling

De weg terug naar het leven

‘Niets is meer wat het was.’ Zo beschrijven slachtoffers vaak hun toestand na een traumatische gebeurtenis. Hierbij kan het gaan om een eenmalige gebeurtenis als burger, arts, politieagent, soldaat of verpleegkundige/verzorgende e.o., of ook om langdurige traumatisering in de jeugd, in een ziekmakende relatie of in een werksituatie.

In traumatherapie werken wij in drie fasen die volkomen afgestemd zijn op jouw klachten en behoeftes, jouw draagkracht en jouw tempo:

 1. Stabilisatie
 2. Traumaverwerking
 3. Integratie

 

Deze fasen kunnen individueel verschillend verlopen, ze kunnen vloeiend in elkaar overgaan of elkaar afwisselen. Het doel is om de traumatische ervaring(en) te ontladen en te helen.

Voordat aan traumatherapie begonnen kan worden moet zeker zijn dat er geen ‘dadercontact’ meer is en dat er geen sprake is van middelengebruik.

Vroegkinderlijk trauma

Bij trauma denken we vaak in eerste instantie aan een onverwerkte schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, rampen, overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld.

Wanneer er traumatische gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de kinderjaren of tijdens de geboorte noemen we dit vroegkinderlijk trauma.

Naast misbruik en geweld kun je ook denken aan disfunctionele gezinnen waar onvoldoende aandacht voor jou als kind was, waar ouders vooral met zichzelf bezig waren, mogelijk last hadden van psychische aandoeningen en/of verslavingen, of waar nergens over gepraat werd, waar veel spanning heerste, ruzies, continu alert moeten zijn, bang e.d.

Wanneer zoiets plaatsvindt, kan dit veel invloed hebben op de rest van je (volwassen) leven. Hierbij kun je denken aan psychische, somatische en maatschappelijke problemen. Traumatische ervaringen leiden tot een erfenis van symptomen die vaak niet als gevolg van trauma begrepen worden. Denk daarbij bijv. aan depressie, paniekklachten, gevoelens van hopeloosheid, waardeloos voelen, verdoofd gevoel, eetstoornissen, dwanggedachten, wantrouwen, nachtmerries, flashbacks, overspoeld raken etc.

Ook als de gebeurtenissen jaren of decennia geleden hebben plaatsgevonden, kan deze erfenis nog springlevend zijn.

Je kunt je ervaringen pas verwerken en transformeren als je begrijpt dat je symptomen normale reacties op abnormale gebeurtenissen zijn. Je hebt inzicht en handvatten nodig om te kunnen werken aan de symptomen die je dagelijkse bezigheden bemoeilijken en een belemmering zijn om een leven op te bouwen zoals jij het wilt leven.

Samen doorlopen we in de traumabehandeling drie fasen:

1

In de eerste fase is het belangrijk een vertrouwensband met mij op te bouwen. Verder leer je in deze fase hoe je beter om kan gaan met je klachten en emoties.

2

In de tweede fase staan traumaverwerkingsmethodes centraal, waarbij de intense emoties die geassocieerd worden met de herinneringen geneutraliseerd worden.

3

Tijdens de derde en laatste fase ligt de focus op het toepassen van de geleerde vaardigheden om ervoor te zorgen dat je leert om hier mee om te gaan in het dagelijks leven.

Vanwege de complexiteit en ernst van deze problematiek is de behandeling vaak een langer traject. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze behandeling bewezen.

Hulp voor hulpverleners

Werk je bij een hulpverleningsdienst? Ben je politieagent, brandweerman/vrouw, ambulancemedewerker? Krijg je te maken met schokkende gebeurtenissen, intimidatie of geweld? Of ben je als arts of verpleegkundige/verzorgende fysiek en mentaal tot het uiterste gegaan, bijv. in de eerste golf van de covid-19 crisis?

Blijf er niet te lang mee rondlopen!

Ingrijpende gebeurtenissen hebben een grote impact op lichaam en geest. Veel mensen blijven te lang doorgaan met hun werk terwijl er sprake is van posttraumatische stress: angsten, slaapproblemen, flashbacks en vaak ook fysieke klachten. Dit vraagt om directe adequate hulpverlening.

Het snel toepassen van professionele hulp na een traumatische gebeurtenis heeft bewezen een positieve invloed te hebben op de zelfredzaamheid en het voorkomen van (langdurig) verzuim. Psycho Consult Kollum biedt een toegewijde mensgerichte begeleiding waardoor langdurig leed en verzuim voorkomen kunnen worden.

Vaak zijn twee of drie consulten al voldoende door bijvoorbeeld behandeling met EMDR-therapie. Echter, ook hier blijft de aanpak zorg op maat en volledig individueel afgestemd.

Herken jij je in bovenstaande? Wacht dan niet te lang om contact op te nemen!

Preventie en behandeling burn-out

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren, zowel fysiek als mentaal, zowel privé als werk gerelateerd. Ook de symptomen kunnen divers zijn zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten, geen of onvoldoende energie en steeds minder motivatie. Een burn-out is een reactie van lichaam en geest om aan te geven dat er rust en verandering nodig is.

In een op jouw afgestemd traject gaan wij op zoek naar de innerlijke, emotionele oorzaak die ten grondslag ligt aan een burn-out.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat grenzen aangeven een leerpunt voor je is – als je continue over je eigen grenzen heen laat gaan, negeer je de signalen van je lichaam.

Ook kan het zijn dat je heel perfectionistisch bent ingesteld. Hierdoor verwacht je steeds meer van jezelf, en doe je te weinig aan zelfzorg. Op een gegeven moment is het lontje op.

Zelfliefde is ook een belangrijk aandachtspunt om een burn-out te voorkomen en te helpen genezen. Dat betekent onder andere leren luisteren naar je eigen behoeften, goed zorgen voor je lichaam en je energiebewust beheren.
Wil je hulp bij het voorkomen of herstellen van een burn-out? Ik maak een advies op maat en stem me af op jouw persoonlijke situatie.

Geen traject of behandeling is hetzelfde.

Indien gewenst zorg ik voor een directe en snelle afstemming met alle betrokkenen zoals bijv. arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, hr en leidinggevende.
Integrale ondersteuning tijdens herstelproces zorgt voor meer veiligheid en vaak snellere terugkeer in arbeidsproces

Eet- en gewichtsproblemen

Voor veel mensen is eten en gewichtsbeheersing, vaak van jongs af aan, een beladen thema. De helft van de Nederlanders heeft matig tot ernstig overgewicht. Hoezeer je ook je best doet, welk dieet of wondermiddel je ook probeert: het lukt je maar niet om die cirkel te doorbreken. Vaak kampen ook andere vrouwen in je familie met hun eetgedrag en gewicht.

In mijn praktijk kun je leren om de cirkel te doorbreken door de onderliggende mechanismen te begrijpen en te veranderen. Op welke manier je eetgedrag ook verstoord is, het heeft een functie en een reden. Het begrijpen van deze functie en reden is onlosmakelijk verbonden met herstel om tot een natuurlijke en gezonde relatie met voedsel te komen.

Je kunt er iets aan doen. Je kunt worden wie je werkelijk bent!

Veel mensen die lijden aan (morbide) obesitas maken in overleg met hun huisarts de keuze tot een medische ingreep. Dit kan bijv. een maagband, een maagballon of een gastric bypass zijn.

Een dergelijke ingreep is altijd een grote stap. Je valt geleidelijk af en dat alleen al is voor veel mensen een openbaring: ‘Het kan dus wel!


Juist voor mensen die een ingreep hebben laten uitvoeren is een ondersteunende therapie van groot belang. De onderliggende mechanismen die tot overeten hebben geleid zijn immers niet verdwenen. Niet zelden gebeurt het dat vrouwen na verloop van tijd door een maagverkleining ‘heen eten’ en binnen de kortste keren weer overgewicht hebben. Dit kun je voorkomen door niet alleen het symptoom aan te pakken maar ook de oorzaak! Dit geldt uiteraard ook voor mensen die met behulp van medicatie (bijvoorbeeld reductil) aan het afvallen zijn.
Hiervoor ben je welkom in de praktijk van Psycho Consult Kollum.

Zelfbeeld

Weinig zelfvertrouwen, onzeker zijn, jezelf minder voelen dan anderen: veel mensen herkennen dit.
Een negatief zelfbeeld heeft te maken met bepaalde overtuigingen/ misvattingen die op jonge leeftijd zijn ontstaan en muurvast zitten in het onderbewuste.

Hoe kan dat? Voor het 12e levensjaar ervaren we de wereld voornamelijk via de rechterhersenhelft. Dat betekent: VOELEND.
De linkerhersenhelft, waarmee we zaken kunnen overdenken, relativeren of rationaliseren ontwikkelt zich veel langzamer en wordt pas rond het 12e levensjaar goed actief.
Gevoelsmatige ervaringen op jonge leeftijd kennen geen nuance: het is bijv. helemaal onveilig of helemaal veilig, niets ertussenin.
Veel mensen kunnen met hun volwassen verstand heus wel bedenken dat het niet waar is dat ze bijv. niet goed genoeg zijn. Ze voelen het echter niet.

Veel factoren kunnen een grote invloed op hoe je over jezelf denkt, denk bijv. aan:

 • De relatie met je ouders
 • Ouders die psychische klachten hebben
 • Een ziek gezinslid waar alle aandacht naar toe gaat
 • Een broer of zus die wordt voorgetrokken
 • Een scheiding waar weinig aandacht is voor jou als kind
 • Gepest worden
 • Social media en reclame
 • Een andere culturele achtergrond
 • Mishandeling of misbruik in je jeugd

 

Al dit soort zaken kunnen ervoor zorgen dat je (onbewust) het gevoel krijgt dat je niet belangrijk bent, dat jouw wensen en grenzen er niet toe doen. En dat is natuurlijk heel bepalend. Bovendien herhalen deze patronen zich soms met toekomstige partners, wat het zelfbeeld nog verder doet afbrokkelen.

Er zijn tal van trainingen en behandelingen waar je op een cognitief niveau leert anders over jezelf te denken. Vaak is het effect echter van korte duur omdat p het onderbewuste niveau niets is veranderd.

Bij Psycho Consult leggen we de focus niet alleen op het veranderen van je overtuigingen maar werken we ook gericht op het onderbewuste niveau. Zo kun je dieperliggende ‘programmeringen’ herstellen.
Dit leidt tot een verandering, ook op de lange termijn, waarbij je ook VOELT wat je cognitief weet.

Vrouwenhulpverlening

Soms word je geconfronteerd met situaties waartegen je niet (meer) opgewassen bent. Machteloosheid kan dan een gevolg zijn. Geboorte, overlijden, abortus, een relatiecrisis, of andere ingrijpende gebeurtenissen, kunnen oud zeer zoals bijvoorbeeld (seksueel) misbruik, verlies van ouders of ziekten oprakelen. Daardoor kunnen fysieke en emotionele klachten ontstaan die het dagelijks leven gaan belemmeren of zelfs overheersen.

Met als gevolg dat je;
niet meer weet hoe je met de situatie om moet gaan
altijd problemen hebt met relaties
jezelf steeds voor ieders karretje laat spannen
steeds verder over je eigen grenzen gaat en jezelf uitput
extreem bang bent dat je kinderen iets overkomt
nergens zin meer in hebt en je het leven niks vindt
het gevoel hebt dat je je verleden meesleept
angstig, lusteloos, onzeker en verdrietig bent

Volwassen vrouwen die zich hierin herkennen nodig ik uit om een volgende stap te zetten; neem jezelf serieus en vraag om hulp! Want soms ontbreekt je de kracht en het overzicht, bijvoorbeeld omdat je er alleen voor staat of omdat je ernstig belemmerd wordt door onverwerkte traumatische ervaringen.
Voor veel vrouwen is het een uitdaging om de eigen behoefte te leren voelen, deze te leren uiten en daardoor de ruimte voor zichzelf te nemen. In mijn praktijk is hier alle ruimte voor, zodat je snel weer grip kunt krijgen op je eigen leven.

Psycho-oncologische hulpverlening

De diagnose kanker is vaak een grote schok. Het kan jezelf betreffen of een dierbare.
Voor vele vormen van kanker is tegenwoordig genezing mogelijk.
Toch komt een heleboel op je af op medisch gebied maar ook op psychisch en sociaal gebied.

Psycho-oncologische hulp (gebaseerd op de methodes van C. Simonton en L. Leshan) biedt ondersteuning in het leren omgaan met de verschillende aspecten van je ziekte of de ziekte van een dierbare.
De begeleiding wordt volledig afgestemd op jouw behoeftes.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • je eigen herstellend vermogen mobiliseren
 • leren weer vertrouwen te krijgen in jezelf en je eigen lichaam
 • je levensvreugde en levenskracht versterken
 • je voorbereiden op medische behandelingen
 • pijnbestrijding en leren omgaan met pijn
 • de kwaliteit van je leven verbeteren
 • leren omgaan met de emoties die de ziekte met zich meebrengt
 • de communicatie met je dierbaren verbeteren/verdiepen
 • je bewust worden van de betekenis die ziekte en dood voor je hebbe
 •  je voorbereiden op naderend afscheid
 • stervensbegeleiding en rouwverwerking


Naast gesprekken werk ik met ontspannings- en ademhalingsoefeningen, visualisaties en verschillende psychotherapeutische technieken.

Ook familieleden en vrienden komen in aanmerking voor begeleiding.

Schrijf hier geheel vrijblijvend een review over Psycho Consult Kollum

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam