Klachtenreglement

Niet tevreden?
VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.
 
Als u niet tevreden bent over uw therapeut
Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen
 
Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt.
 
Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk van de therapeut en de beroepsvereniging en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.
Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
 
Geschillencommissie: bindende uitspraak
De geschillencommissie doet onafhankelijk van alle partijen een uitspraak over uw klacht, in deze fase geschil genoemd. De  uitspraak is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.
 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenwet waaronder onze therapeuten vallen. Namelijk de Wkkgz. Deze bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht eerst de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen en wanneer dit onvoldoende is, zij zich kunnen wenden tot de geschilleninstantie waar hun zorgverlener bij is aangesloten. Voor de meeste VIT-therapeuten is dit bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie. Ook volgt de VIT het klachtenreglement dat, zoals artikel 13 punt 2 van de Wkkgz vraagt, is vastgesteld in overeenstemming met de representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk Zorgbelang Nederland.
 
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT (https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden).  Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-53664194.

Schrijf hier geheel vrijblijvend een review over Psycho Consult Kollum

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam